بهترین نوع شرکت برای ثبت کدام است ؟

از اقدامات اولیه به منظور ثبت شرکتها تصمیم گیری به منظور تعیین نوع و قالب شرکتها می باشد.انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو و .. وابسته است. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از بین شرکتهای هفت گانه ، ( شرکتهای سهامی – تضامنی – نسبی- با مسئولیت محدود – شرکتهای تعاونی – شرکتهای مختلط سهامی – شرکتهای مختلط غیر سهامی ) شرکتهای سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی در زمره شرکتهای فعال در امر تجارت و امور بازرگانی به حساب می آید که در قیاس بین این شرکتها ، شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص ،بیشتر از آن ها استقبال می گردد.

بهترین نوع شرکت برای ثبت کدام است ؟

در مقابل ، شرکتهای مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی و تعاونی چندان در زمینه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی ، نبوده و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکتهای بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این باره به وجود نمی آورد.زیرا مجموع شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه ۸۰ تاسیس شده اند کمتر از و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد ، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند. شرکتهای تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکتهای تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.

در ادامه ی مطلب، جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت، ضمن بررسی شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان متداول ترین نوع شرکتها ، به محاسن و معایب آن ها و تفاوت هایشان با یکدیگر می پردازیم و در آخر مشخصات عمومی سایر شرکتها را شرح می دهیم . بدیهی است برای انتخاب درست تعیین نوع شرکتها در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی ها ی انواع شرکتهای تجاری آشنایی کامل داشته باشید.

شایان ذکر است علاوه بر مطالعه ی نوشتار حاضر ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید . کارشناسان ما در این مرکز، می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.
۱- شرکت سهامی خاص

«شرکتهایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».
سرمایه ی شرکتهای سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکتها تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکتها را به نوع دیگر از شرکتها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. همچنین، سرمایه ی شرکتها به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.در نام شرکتها باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکتها و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکتها و آگهی ها باید رعایت گردد.
شرکتهای سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟

شرکتهای سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکتهای سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص شرایط لازم جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص به چندی از موارد اشاره می نماید.
شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

۱-حداقل ۳ نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( ۱۸ سال تمام )
۲- حداقل سرمایه شرکتها ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد.
۳- در بدو تاسیس حداقل ۳۵% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکتها تودیع شود.
۴- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
۵- سرمایه شرکتها صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی عدد است.تا وقتی زمانی که شرکتها ثبت نشده اند،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع می باشد.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
۶- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از ۲ نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

برای تشکیل شرکتهای سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :

    اساسنامه شرکتها باید توسط کلیه سهامداران امضا شده باشد.
    اظهارنامه مبنی بر تعهد تمامی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵ % کل سهام باشد.اظهارنامه ذکر شده باید توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود این سهام
    انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که میبایست در صورت جلسه ای ذکر گشته و توسط تمام سهامداران امضا گردد. و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
    ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی در خصوص شرکتها تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و … الزاما میبایست به واسطه کلیه موسسین صورت پذیرد این گونه استنباط می گردد که در شرکتهای سهامی خاص تمامی تصمیم گیری ها در ابتدای تاسیس شرکتها صورت می پذیرد.
مسئولیت شرکا در شرکتهای سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.
مزایای شرکت سهامی خاص

    تجمع سرمایه های کوچک

می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک فعالیت های تجاری انجام داد.

    سهولت نقل و انتقال سهام

از آن جاییکه سرمایه سهامداران در شرکتهای سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم شده و در برخی مواقع سهام مذکور بی نام نیز می باشد ، بنابراین نقل و انتقال آن به سهولت انجام می پذیرد.

    تعیین هیات مدیره در شرکتهای سهامی

طبق ماده ۱۷۰ قانون تجارت شرکتهای سهامی توسط یک هیات مدیره بواسطه صاحبان سهام انتخاب شده اند.

    محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی

یکی از مشخصات مهم شرکتهای سهامی ، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آن ها می باشد.
معایب شرکت سهامی خاص

    وجود مقررات بیشتر در شرکتهای سهامی

وجود مقررات بیشتر در شرکتهای سهامی ، بر عکس شرکتهای تضامنی بسیار مهم و پیچیده تر است. زیرا وجود مقرراتی از قبیل چگونگی تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداری دفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و … در شرکتهای سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکتهای تک مالی و تضامنی است .

وجود مالیات بردرآمد در شرکتهای سهامی به سبب اعمال کنترل های قانونی و طبق قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا ۱۰ % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکتها محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات قابل پرداخت در نظر گرفته شود.
شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، به شرکتی اطلاق می شود که بین دو یا چند نفر جهت انجام کارهای تجاری بوجود آمده است و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، تنها تا میزان سرمایه خود در شرکتها قروض و تعهدات شرکتها را به عهده دارد . در اسم شرکت میبایست الزاماً عبارت ( با مسئولیت محدود ) ذکر گردد و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت آورده شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م ۹۵ ق.ت )

حداقل تعداد شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م ۹۴ ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیشتر از ۱۲ نفر باشند میبایست دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م ۱۰۹ ق. ت) هیات نظار ترکیبی از ۳ نفر بوده که از میان شرکاء برای مدت یک سال برگزیده می شوند و اعضای هیات نظار نباید از اعضای هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
شرکتهای با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟

این نوع از شرکتها فاقد محدودیت فعالیتی هستند و می توانند در تمامی امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در کل ، شرکتهای با مسئولیت محدود برای موضوعاتی از قبیل آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار می باشند.
شرایط لازم به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود

قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، چون هر قرارداد دیگری میبایست دارای شرایط صحت نوشته شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده و مخالفتی با مفاد ماده ۹۷۵ قانون اخیر نیز نداشته باشد.بنابراین ، شرکت با مسئولیت محدود زمانی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، برای معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مغایرت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بستگی به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا دارد.در این باره تفاوتی بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر وجود ندارد.

اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که ثبت کریم خان به طور مختصر به شرح آن می پردازد.
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید براساس قرارداد کتبی بین شرکا باشد و تمامی شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد میبایست حتماَ به شکل رسمی تنظیم شود وگرنه براساس مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه میبایست صراحتا ذکر گردد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر هر یک به چه میزان آورده شده است.این نکته که موضوع ماده ۹۷ قانون تجارت می باشد،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه ذکر شود ، اما اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ زیرا قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، سبب باطل شدن قرارداد تلقی کرده است.( ماده ۱۰۰ ق.ت )

البته تنها چیزی که سبب بطلان قرارداد شرکت می شود، ذکر نکردن میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی ذکر نشده باشد و یا صراحتاً ذکر نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.

اما در مواد ۱۰۷ ، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون تجارت به ” اساسنامه ” شرکت با مسئولیت محدود نیز اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، مضاف بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟پاسخ این سوال منفی است و بیشتر اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، چنانچه در شرکتنامه کلیه موارد لازم در خصوص شرکت ذکر شده باشد ، الزامی و ضروری نیست.

علی الاصول در شرکتنامه میبایست به چند نکته اشاره شود این نکات عبارتند از: سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت دارای چه اختیاری خواهند بود.با این وجود ،ذکر نشدن این نکات سبب بی اعتبار شدن شرکت نخواهد بود.اسم شرکت هم باید در شرکتنامه ذکر شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت ذکر شده ، در برابر اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده ۹۵ ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت

قواعد ماهوی در خصوص تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به سبب حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط در خصوص شرکا و شرایط در خصوص سرمایه شرکت
۱٫شرایط راجع به شرکا

در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود میبایست حداقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا مشخص نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
۲٫شرایط راجع به سرمایه

قانون گذار ایران هیچ حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به سبب میزان سرمایه اش باطل اعلام گردد، برعکس آنچه در مورد شرکتهای سهامی وجود دارد.

سرمایه شرکت تشکیل شده از سهم الشرکه های شرکا که ممکن است به هر میزانی باشد.با این وجود ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده ۱۰۲ ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع می باشد.سرمایه شرکت می از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شده است.
۲٫۱ آورده نقدی

ماده ۹۶ قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت کلیه سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی اعتبار دارد ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه مشخص ننموده و این گونه فرض کرده که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان به وسیله شرکت باشد.

قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را جهت پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی ننموده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر شکلی باشد ،به شرط اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب انجام شود، اما لازم نیست که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک افتتاح گردد ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود این کار را انجام می دهند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا بعد از تشکیل شرکت استفاده شود.

در هر حال پرداخت باید پیش از تشکیل شرکت صورت پذیرد و در صورتی که در مدت معقولی بعد از پرداخت بواسطه برخی از شرکا ، شرکت به دلیل عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل گردد، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضای استرداد وجه پرداختی را بدهد.
۲٫۲ آورده غیر نقدی

علی الاصول آنچه در خصوص پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند.با این وجود ، در خصوص آورده های غیرنقدی هم صدق می کند.مع ذلک ، در خصوص آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها میبایست تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و ارائه این اموال است.( مواد ۹۶ و ۹۷ ق.ت )

البته ارائه باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر تصرفی در مال انجام دهد.در خصوص شریکی نیز که صنعت خود را می آورد لازم به ذکر است که نظر به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه به حساب بیاید که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز می باشد ، اما واضح است که ارائه این حصه در حقوق طلبکاران موثر نیست ، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه جهت تعیین سهم شریک در سود شریک است.
مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور ۲ شریک نیز تشکیل شود.
    برخلاف شرکتهای سهامی عام و خاص حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده .
    در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر ……… است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده ۱۰۴ ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می شوند ماده ۱۰۷ و ۳ ( ل.ا.ق.ت ) و ۱۰۹ ( ق. ت )

معایب شرکت با مسئولیت محدود

    پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
    چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
    همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)
    از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
    چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
    مطابق ماده ۱۱۲ قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

    در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا ۲ نفر است در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر سهامدار نیاز می باشد.
    سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل ۳۵ % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و ۶۵ % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
    مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
    اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
    مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
    تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکتهای سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
    واگذاری سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکتهای سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
    حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
    سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
    نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی ۴%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
    در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکتهای سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

مشخصات سایر شرکتهای تجاری

    شرکت سهامی عام:در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا ۵ نفر ؛ حداقل سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ریال ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران ۵ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
    شرکت تضامنی :در شرکت تضامنی ،حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
    شرکت نسبی :در شرکت نسبی ،حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
    شرکت مختلط سهامی :در شرکت مختلط سهامی ،حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
    شرکت مختلط غیر سهامی :در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا ۲ نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
     شرکت تعاونی :در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا ۷ نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد ، حداقل هیئت مدیره یا مدیران ۳ تا ۷ نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.