نیازمندیهای ایران

سه شنبه 9 مهر 1398


  
ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
 
ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند :
 
مجمع عمومی مؤسس.
مجمع عمومی عادی.
مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74 - وظائف مجمع عمومی مؤسس قرار زیر است:
 
رسیدگی گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
تصویب طرح اساسنامه شرکت و صورت لزوم اصلاح آن.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی آن منتشر خواهد شد.
تبصره - گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل تشکیل مجمع عمومی مؤسس محلی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
 
ماده 75 - مجمع عمومی مؤسس حضور عده¬ای پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می-شوند مشروط بر این که لااقل  روز قبل انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت آن حاضر باشند. هر یک دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. صورتیکه مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل را اعلام می¬دارند.
 
تبصره - مجمع عمومی مؤسس كلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.
 
ماده 76 - هر گاه یک یا چند نفر مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسین باید قبل اقدام دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را مورد ارزیابی آورده¬های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. صورتی که مؤسسین براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور مجمع مؤسس تقدیم شود.
 
ماده 77 - گزارش مربوط ارزیابی آورده¬های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده¬اند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
 
ماده 78 - مجمع عمومی نمی¬تواند آورده¬های غیر¬نقد را بیش آنچه که طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
 
ماده 79 - هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع فاصله مدتی که یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است صورت تمایل می¬توانند تعهد غیر نقد خود را تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف آن مزایا شرکت باقی بمانند. صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت سهام خود باطل شده محسوب می¬گردد و سایر پذیره نویسان می¬توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
 
ماده 80 - جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل منظور رسیدگی وضع آورده¬های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می¬گردد باید بیش نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد
ثبت شرکت  :ثبت شرکتثبت شرکت هاثبت شرکتهاشرکت سهامی
مطالب مرتبط
مجمع عمومی موسس چیست ؟
مراحل تشکیل شرکت تضامنی چیست ؟
مراحل ثبت شرکت چند منظوره
ثبت شرکت در مناطق آزاد
ثبت شرکت هلدینگ
ثبت شرکت
راه و رسم ثبت شرکت
مجمع عمومی موسس در ثبت شرکتها
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه

 • نظرات() 
 • دوشنبه 8 مهر 1398

   

  
   
  تنها در صورتی که  سهامدارا شرکت  باشید می توانید شماره ثبت شرکت خود را از اداره ثبت شرکتها بگیرید، اما با وارد نام شرکت در  سایت شناسه ملی یا سایت روزنامه رسمی  می توانید  شماره ثبت شرکت را مشاهده نمایید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 8 مهر 1398

    
  در مرحله اول  باید برای  گرفتن  مجوز  مربوطه از سازمان کشتیرانی و حمل ونقل اقدام نمایید. این  مجوز به همراه مدارک شناسایی  اعضا ( کپی کارت ملی و شناسنامه ) و یک قطعه عکس از آنها برای ثبت شرکت کافی می باشد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 مهر 1398

  ثبت طرح صنعتی
  ثبت شركت  
  تماس با کارشناس  ثبت
  مشاوره یا ثبت درخواست آنلاین
  در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی ، طرح صنعتی متشکل است از:

  ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا
  ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا
  ترکیبی از موارد فوق
  طرح صنعتی در انواع گسترده ای از محصولات صنعتی و صنایع دستی به کار برده می شود. از ابزار فنی و تجهیزات پزشکی گرفته تا ساعت ها، جواهرات، کالاهای لوکس و تجملی، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشین های سواری و از طرح های نساجی گرفته تا کالاهای تفریحی، همه می توانند مشمول طرح صنعتی باشند.

  حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟

  هرگاه یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط شخص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است منع شوند. شایان ذکر است قانون و شیوه عملکرد هر کشور، حوزه اصلی حمایت از طرح های ثبت شده را معین خواهد کرد به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در ماده 28 قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب 1386 این حقوق را اینچنین برمی شمرد:

  الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

  ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

  ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی نماید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 مهر 1398


  در توضیح ثبت شرکت مسئولیت محدود ابتدا می بایست از تعاریف شروع نمود. طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری ثبت شده و و هریک از اعضاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت است. بر طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت می بایست حتما عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نمی بایست متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت

  ثبت شرکت مسئولیت محدود

  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود
  می بایست حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
  هر دو عضو مذکور می بایست حتی ۱ درصد سهامدار باشند.
  شرکت مسئولیت محدود با حداقل دو نفر عضو ثبت می شود.
  ثبت شرکت مسئولیت محدود جهت امور تجاری می باشد و حتی انجام امور غیر تجاری سودآور نیز در این دسته شرکتها تجاری محسوب شده و شامل مالیات خواهد شد.
  سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود بر خلاف سهامی خاص به سهام تقسیم نمی شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.
  در ثبت شرکت مسئولیت محدود اعضاء صرفا به مقدار سرمایه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.
  در نام شرکت مسئولیت محدود در هیچ صورتی نمی بایست از نام خانوادگی هیچ یک از اعضاء استفاده شود در غیر این صورت شریک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهایی و بدون توجه به مقدار مسئولیت سایر اعضاء مسئولیت خواهد داشت و مسئول ادای کلیه دیون و تعهدات شرکت خواهد بود.
  اگر تعداد اعضاءی شرکت مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد، شرکت موظف به ثبت هیئت نظارت می باشد. هیئت نظارت متشکل از ۳ نفر است که از میان اعضاءی شرکت که عضو هیات مدیره نباشند به میزان یک سال انتخاب خواهند شد.
  داشتن آدرس و کد پستی حقیقی ولو اینکه این آدرس مسکونی باشد.
  سرمایه ثبت شرکت مسئولیت محدود
  حداقل سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود می بایست یکصد هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد.
  سرمایه شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. و قانونا بایستی به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحا محکمه پسند باشد. با این همه در حال حاضر می توان شرکت مسئولیت محدود را با سرمایه حداقل یک میلیون ریال ثبت نمود و در حال حاضر هیچگونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
  معایب و محاسن ثبت شرکت مسئولیت محدود
  محاسن ثبت شرکت مسئولیت محدود:

  در شرکت مسئولیت محدود فقط نیاز به ۲ عضو اصلی دارد.
  هر ساله نیاز به معرفی اعضاء نیست و تنظیم صورتجلسه و تایید آن نیز نیاز نیست.
  معایب ثبت شرکت مسئولیت حدود:

  گاها برخی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند
  شرکت در مناقصات دولتی با این شرکت ها معمولا مقدور نیست.
  مدت زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  به طور میانگین مدت زمان ثبت شرکت مسئولیت محدود یک ماه و نیم از زمان تکمیل مدارک و تشکیل پرونده خواهد بود.

  مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود
  کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران در صورتی که خارج از افراد سهام دار باشند.
  گواهی عدم سوء پیشینه دریافت شده از دفاتر پلیس+۱۰
  امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیأت مدیره
  اعلام اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
  اعلام موضوع فعالیت شرکت
  اعلام آدرس محل فعالیت شرکت
  اعلام میزان سرمایه شرکت ( حداقل سرمایه همانطور که گفته شد یکصد میلیون ریال می باشد ).
  اعلام سهامداران و میزان سهام آنان
  اعلام مدیران شرکت و سمت آنها
  اعلام صاحبان امضاء
  تهیه اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
  هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود و دریافت مشاوره حضوری و تلفنی با شماره تلفن های  ثبت تماس بگیرید.

  فرایند ثبت شرکت مسئولیت محدود
  تکمیل مدارک درخواستی و تحویل به  ثبت
  اعلام ۵ نام سه سیلابی به ترتیب اولویت
  تعیین مییزان سهم اعضای سهامدار
  تعیین سمت اعضا
  تعیین میزان سرمایه شرکت
  ثبت در سامانه اطلاعات ثبت شرکت ها و دریافتپذیرش
  دریافت نام تایید شده از سامانه
  دریافت امضا اعضاء در مدارک اصلی شرکت
  مراجعه نماینده  ثبت با پیش آگهی برای دریافت پرونده و شماره ثبت به اداره ثبت شرکت ها
  تحویل مدارک به مشتری
  تغییرات شرکت مسئولیت محدود
  فرایند طی شده به منظور انجام موارد ذیل یکسان بوده و بر اساس نیاز خود می توانید اقدام به تغییرات شرکت خود کنید.

  انحلال شرکت
  چنانچه شرکت مسئولیت محدود ثبت نموده اید و تمایل به ادامه فعالیت ندارید می توانید شرکت را بطور کامل منحل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله انحلال شرکت با مسئولیت محدود را مطالعه بفرمایید.

  تغییر آدرس شرکت
  چنانچه ناگزیر به تغییر محل فعالیت خود دارید می توانید آدرس اولیه شرکت خود را تغییر دهید.

  تغییر موضوع شرکت

  چنانچه زمینه فعالیت شرکتتان بطور کامل تغییر کرده سات و یا نیاز به اضافه نمودن موضوع جدید به موضوعات قدیمی خود دارید می توانید تغییر موضع شرکت داشته باشید.

  تغییر اعضاء شرکت
  شما می توانید تغییرات در اعضای هیات مدیره، اضافه و کم نمودن را داشته باشید.

  تغییر سرمایه شرکت
  بر حسب نیاز می توانید مبلغ سرمایه شرکت مسئولیت محدود خود را کم و یا زیاد کنید.

  تغییر سهام اعضای شرکت

  بر حسب نیاز می توانید سهم هر عضو در شرکت را کاهش یا افزایش دهید.

  تغییر سمت اعضاء شرکت
  می توانید هیئت مدیره و یا مدیرعامل را تغییر و همچنین افراد جدید با سمت های جدید در شرکت تعریف کنید

  روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود

  چنانچه نیاز به گرفتن مجدد روزنامه رسمی شرکت خود دارید می توانید مجدد آن را دریافت کنید.

  نکات ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ۱- هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید.

  ۲- شرکت با مسئولیت محدود لزومی به واریز سرمایه به نام شرکت ندارد.

  ۳- انتخاب مدیر عامل لزوما از میان اعضای هیأت مدیره نخواهد بود.

  ۴-چنانچه شرکت مسئولیت محدود دارای بیش از ۱۲ نفر عضو هیأت مدیره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفی ۳ نفر از اعضاءی خارج از هیات مدیره به عنوان هیأت نظارت به اداره ثبت شرکت ها خواهند بود.

  ۵- اعضای هیات نظارت موظف به تشکیل حداقل یک جلسه  مجمع عمومی در سال می باشند.

  در صورتی که سوالی در زمینه ثبت شرکت مسئولیت محدود دارید که پاسخ آن را در متن فوق یافت نکردید می توانید با شماره های  ثبت تماس بگیرید، همکاران ما مشتاق به پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 مهر 1398

   


  ثبت شرکت سهامی عام در قانون تجاری پیچیده گیهایی دارد از این رو در لایحه اصلاحی قانون تجارت برای ثبت شرکت با تعداد شرکای کمتر و فعالیتی مجدود و ساده تر چاره ای اندیشیده شده است به نام ثبت شرکت سهامی خاص که ثبت آن ساده تر بوده و به مدت زمان کمتری نیز نیاز دارد. در شرکت سهامی خاص،  شرکت بین سه نفر یا بیشتر تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم خواهد شد.

  سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
  در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید.

  تذکر: پیش از ثبت شرکت سهامی خاص می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود. همچنین برای آگهی بیشتر در این زمینه مقالهافزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص را مطالعه بفرمایید.

  مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
  کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا سهامدار و بازرسین (کپی ها تماما باید برابر اصل باشند)
  عدم سوء پیشینه هیات مدیره و بازرسین
  امضاء کلیه صفحات اساسنامه به همراه اظهارنامه
  فیش واریزی بانکی ۳۵٪ مبلغ سرمایه اعلامی بنام حساب در آستانه ی تاسیس
  قابل ذکر است که به درخواست متقاضی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه توسط  ثبت انجام می گیرد

  مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص
  مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص میانگین بین ۱۵ روز تا ۴۰ روز طول خواهد کشید.

  مشخصات شرکت سهامی خاص
  حداقل سرمایه ثبت یک میلیون ریال
  حداقل تعداد سهام داران سه نفر
  بازرسین دو نفر
  محدودیتی برای مبلغ اسمی وجود ندارد
  سهام شرکت سهامی خاص بر خلاف سهامی عام، قابل عرضه در بورس نیست
  مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
  مراحل زیر برای ثبت شرکت سهامی خاص به ترتیت باید طی شوند:

  تعیین موضوع فعالیت شرکت
  تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص
  تعیین دو فرد برای سمت بازرسین
  تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء
  تعیین آدرس محل فعالیت شرکت
  تعیین میزان سرمایه شرکت سهامی خاص و سهم سرمایه ای هر یک از اعضا
  تنظیم مدارک و تحویل به شرکت ثبتی
  معرفی نامه دریافت عدم سوء پیشینه را شرکت ثبتی دریافت نموده و به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی سوء پیشینه بعد از یک هفته به شرکت ثبت کننده تحویل نمایید.
  ارجاع مدارک ثبت شرکت سهامی خاص به همراه نام های سه سیلابی به اداره ثبت شرکت ها توسط مجموعه ثبت شرکت
  یکی از نام های تایید شده به مجموعه موکل (ثبت کننده شرکت) اطلاع داده خواهد شد
  تحویل معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک. در این مرحله نماینده با معرفی نامه به بانک مراجعه نموده و حساب را به نام شرکت در آستانه ی تأسیس با نام تأیید شده اداره ثبت شرکت ها افتتاح می نماید که  حداقل ۳۵ درصد از سرمایه را می بایست به حساب واریز نماید و پس از آن گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به شرکت ثبتی تحویل دهد.
  گواهی بانک به اداره ثبت شرکتها تحویل می گردد و پس از بررسی در صورت عدم وجود ایراد در مدارک تأیید می گردد.
  پس از تأیید, مدارک جهت تایید نهایی و امضا هیأت مدیره به نماینده تحویل می گردد
  مدارک دارای امضای هیات مدیره به همراه سایر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
  پس از تایید مدارک شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ثبت شده صادر می شود.
  بعد از ثبت شرکت سهامی خاص طی مدت زمانی حدود ۱۵ تا ۳۰ روز , مدرک نهایی ثبت شرکت ( روزنامه رسمی) صادر می گردد.
  تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام
  در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار  می شود. در واقع شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند.
  در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند.
  در شرکت سهامی عام به منظور تهیه سرمایه اقدام به پذیره نویسی  عمومی می‌شود اما شرکتهای سهامی خاص اجازه درخواست عمومی  را ندارند. همچنینتنها شرکتهای سهامی عام اجازهصدور اوراق قرضه را دارند.
  در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است.
  اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند.
  در صورتی که با مطالعه موارد فوق ابهامات شما در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص بر طرف نگردیده می توانید با شماره های  ثبت تماس بگیرید و و سوالات خود را از با مشاوران ما در میان بگذارید

 • نظرات() 
 • شنبه 6 مهر 1398

  رشته‎های مرتبط با رتبه EPC


   

  رشته‎های ساختمانی شامل : آموزشی ورزشی بهداشتی، مسکونی تجاری اداری، معماری داخلی، نوسازی بافت‎های فرسوده و مقاوم سازی.
  رشته آب، رشته راه، رشته کشاورزی و آثار تاریخی و فرهنگی
   

  ویژگی‎های رتبه EPC
   

  پیمانکار در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک‎های اجرایی بصورت مستقل عمل می‎کند و به فعالیت‎های دیگران وابستگی خاصی ندارد و از برنامه زمان بندی آن‎ها پیروی نمی کند.
   

   سرعت در این پروژه‎ها بیشتر بوده و با انجام سریع کار، پرداخت‎های مورد انتظار نیز در زمان مشخص شده صورت می‎گیرد.
   

  در صورتی که پیمانکار از تجهیزات ارزان تر و سطح پایین استفاده کند که باعث تنزل کیفیت کار شود، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را اخذ و کارهای بعدی کارفرما را نیز دریافت می‎کند.
   

  زمان در این نوع قراردادها اهمیت زیادی دارد که براساس تعهدات، طرفین باید نسبت به آن متعهد شوند. در هر مرحله از پروژه، تنها باید موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار بگیرد تا تاخیری در روند اجرای پروژه رخ ندهد.
   

  کارفرما و مشاورین وی باید به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد کرده و جز در مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و کلی عدول می‎کند، در کار پیمانکار دخالت نکنند. همچنین باید پیشنهادات را با تاخیر طولانی بررسی نمایند.
   

  مرحله طراحی تقضیلی از اهمیت زیادی برخوردار است که کارفرما و مشاورین وی باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول نکرده و مطابق با استانداردهای پروژه عمل کرده است.
   

   توافقات مالی و نحوه پرداخت در قرارداد تاثیر زیادی دارد. به همین دلیل باید در قرارداد بطور شفاف و مشخص تعیین و بر طبق آن نیز عمل شود. در صورتی که کارفرما در ابتدای امر از خواسته‎های خود آگاهی کامل داشته باشد، یک قرارداد بصورت قیمت یک قلم (Lump Sum) بهترین گزینه محسوب می‎شود. در این حالت پیمانکار باید از پشتوانه مالی برخودار باشد.
   

   در زمان راه اندازی پروژه، اگر کارفرما خواسته‎ها و الزاماتی داشته باشد، باید در قرارداد ذکر شود.
   

  کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح دارند. پیمانکار مسئولیت تمامی عیب و نقص‎های احتمالی را بر عهده دارد که ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‎شود.
   

  کاهش هزینه‎های پروژه به علت فراهم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی امکانپذیر است. نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله است که باید میان کارفرما و پیمانکار بطور مساوی تقسیم شود. به عبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل می‎شود که هزینه‎های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی کند.
   

  در مرحله مناقصه کارفرما باید نیرو، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‎های پیمانکار و کیفیت طرح‎های پیشنهادی آن‎ها صرف کند. همچنین پیمانکار نیز باید تلاش خود را در جهت تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن به کار بندد.
   

  مزایای رتبه EPC
  اگر چه یکی از مشکلات ایران، نبود پیمانکارانی است که بتوانند مطابق با رتبه EPC کنند، اما مزایای صدور این رتبه، غیرقابل انکار است. شرکت‎های معدودی در عین برخورداری از توان مالی مناسب، در سه زمینه متفاوت مهندسی (E)، تدارکات (P) و اجراء (C) دارای تجربه کافی هستند. سود این نوع پروژه‎ها به تجربه و توانمندی در حیطه سه مورد فوق و ریسک پذیری بالا مربوط در ارتباط است که شرکت‎های داخلی فاقد آنها هستند.

  با صدور رتبه EPC، ارتقاء قابلیت‎های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می‎شود و می‎توان خریدهای خارجی را بصورت یکپارچه انجام داد. از سوی دیگر کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش، می‎تواند به فعالیت‎های اصلی خود پرداخته و نیروی پرسنلی کمتری را در سیستم خود استخدام نماید. همچنین بهره گیری از تامین منابع مالی بصورت فاینانس در این روش به آسانی انجام می‎شود.

   

  حال با نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف EPC آشنا شدید

  پیش تر پستی در مورد تعریف EPC قرار داده بودیم که در صورتی که آن را هنوز ندیده اید حتما پیشنهاد میکنیم مطالعه بفرمایید

 • نظرات() 
 • شنبه 6 مهر 1398


  1- تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
  برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص قانونگذار حکم مشخصی را تعیین نکرده است و در این رابطه نیز میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که عده ای از حقوقدانان بر این نظرند که اگر شرکت سهامی عام بخواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل شود، باید منحل شده و سهامداران آن، برای تشکیل شرکت سهامی خاص اقدام کنند. اما برخی دیگر معتقدند که شرکت سهامی عام، خارج از شرایط اضطراری ماده 5 لایحه قانونی، قابل تبدیل به هیچ شرکتی نیست چرا که مقررات این شرکت توسط قواعد آمره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می‌شود.

   

  2- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
  براساس ماده 278 لایحه قانونی، قانونگذار 4 شرط را برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مقرر کرده است که عبارتند از: افزایش سرمایه، اصلاح و تنظیم اساسنامه، تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، گذشتن 2 سال از تاریخ تاسیس و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص.

   

  3- تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت
  درباره تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت، قانونگذار حکمی صادر نکرده اما چنین تبدیلی تنها در صورتی ممکن است که شرایط درباره تشکیل این نوع شرکت‌ها رعایت شود.

   

  4- تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص
  براساس حکم قانونگذار (مواد 135 و 189 قانون تجارت)، هر شرکت تضامنی یا نسبی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی عام مبدل گردد. در این صورت باید تمامی مقررات در رابطه با شرکت سهامی رعایت شود که امری اختیاری است. تبدیل شرکت نمی‌تواند موجب خسارت به طلبکاران شود و تعهدات شرکت و شرکا در دوره عملیات شرکت تضامنی و نسبی پا برجاست.

   

  نتایج تبدیل شرکت
  پس از تصویب تبدیل شرکت و درج آگهی‌های لازم، شرکت تبدیل ‌شده محسوب می‎شود و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت خواهند بود. اگر چه شخصیت حقوقی قبلی شرکت از بین نمی رود، اما مرجع اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت جدید آن مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، در ماده 107 لایحه قانونی تصریح شده است که اگر شرکت سهامی خاص توسط 3 نفر اداره می‌شد، پس از تبدیل به شرکت سهامی عام، تعداد مدیران باید به 5 نفر افزایش یابد.

  نحوه اخذ رتبه EPC

  نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف آن

  نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف EPC
  نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف EPC چگونه است ؟ با صدور رتبه EPC، ارتقاء قابلیت‎های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می‎شود و می‎توان خریدهای خارجی را بصورت یکپارچه انجام داد. از سوی دیگر کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش، می‎تواند به فعالیت‎های اصلی خود پرداخته و نیروی پرسنلی کمتری را در سیستم خود استخدام نماید.

  نحوه اخذ رتبه EPC

  رتبه EPC
  به منظور انجام هر گونه فعالیت اقتصادی، ابتدا باید توان و قابلیت شرکت دارنده گواهی صلاحیت، طبق آیین نامه ارجاع کار مورد بررسی قرار بگیرد. پیمانکاران مسئولیت انجام فعالیت‎های مورد نیاز پرونده را در بخش‎های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی بر عهده می‎گیرند.

  بدین منظور معاونت نظارت راهبردی بعنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه صدور رتبه بندی شرکت‎ها و از جمله رتبه EPC نموده است. این رتبه‌بندی با هدف آگاه‌سازی کارفرمایان پروژه‎های صنعتی از میزان توانمندی شرکت‌های دارنده رتبه EPC  بوده و می‎توان زمینه توسعه و بهبود شرکت‎های دارنده رتبه مزبور را در جهت ایفای نقش راهبری و مدیریت EPC فراهم سازد.

  از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و توانمندسازی بخش خصوصی، طرح‎های صنعتی و معدنی که از طریق شرکت‎های دارای رتبه EPC هستند را در اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی قرار داده است. مدت اعتبار این رتبه 4 سال می باشد.

   

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398


   
   

   

  ماده 52: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.
  تبصره - حذف شده است.
  ماده 53: درآمد مشمول مالیات املاکی که اجاره واگذار میگردد عبارت است کل مال الاجاره، اعم نقدی و غیرنقدی، پس کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است ما التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده مورد خانههای سازمانی متعلق اشخاص حقوقی صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
  تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک افراد مذکور انتخاب مالک شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
  تبصره 2 – املاکی که مجاناً اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود.
  تبصره 3 – نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
  تبصره 4 – مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات اجاره واگذار میشود، درآمد ناشی اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
  تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد طرف مستاجر عین مستاجره نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
  تبصره 6 – هزینههایی که موجب قانون یا قرارداد عهده مالک است و طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که موجب قرارداد انجام آن طرف مستاجر تقبل شده صورتی که عرفاً عهده مالک باشد بهای سال انجام هزینه تقویم و عنوان مال الاجاره غیر نقدی جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
  تبصره 7 – صورتی که مالک اعیان احداث شده عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه نسبت مورد اجاره مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
  تبصره 8 – صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمیشود مگر این که موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
  تبصره 9– وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی بودجه آنها بوسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکتها و مؤسسات وابسته آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا موجر تسلیم نمایند.
  تبصره10– واحدهای مسکونی متعلق شرکتهای سازنده مسکن که قبل انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که تصرف خریدار میباشد، مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
  تبصره 11– مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند طول مدت اجاره صددرصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی اجاره واحد یا واحدهای مسکونی تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید مالیات بر درآمد ناشی اجاره املاک معاف میباشد.
  ماده 54: درآمد اجاره براسلس قرارداد اعم رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می-گیرد و مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج آن کمتر هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیلتی کشور باشد و نیز مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
  تبصره 1 - صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
  تبصره 2 - چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
  تبصره 3 - مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، این صورت پرونده قابل رسیدگی مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
  ماده 54 مکرر: واحدهای مسکونی واقع شهرهای با جمعیت بیش یکصد هزار نفر که استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرراین قانون) عنوان “‌واحد خالی” شناسایی میشوند، سال دوم بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره شرح زیر خواهند شد:
  سال دوم - معادل یک دوم مالیات متعلقه
  سال سوم - معادل مالیات متعلقه
  سال چهارم و بعد - معادل یک و نیم (5/1) برابر مالیات متعلقه
  ماده 55: هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا خانة سازمانی که کارفرما اختیار او میگذارد استفاده کند احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهای که موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
  ماده 56 : حذف شد.
  ماده 57 : مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق اضافه یک برابر آن عنوان جریمه وصول خواهد شد. اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
  تبصره 1– حکم این ماده مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
  تبصره 2 – صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر مبلغ مذکور این ماده باشد آن مقدار درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
  تبصره 3 - حذف شده است.
  ماده 58 : حذف شده است.
  ماده 59: نقل و انتقال قطعی املاک مأخذ ارزش معاملاتی و نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و نرخ دو درصد (2%) تاریخ انتقال طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
  تبصره 1– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
  تبصره 2– حق واگذاری محل نظر این قانون عبارت است حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی موقعیت تجاری محل.
  ماده 60 : حذف شده است.
  ماده 61 : مواردی که انتقال ملک دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و طورکلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.
  ماده 62 : حذف شده است.
  ماده 63 : نقل وانتقال قطعی املاکی که صورتی غیر عقد بیع انجام میشود استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک متعاملین ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
  ماده 64: تعیین ارزش معاملاتی املاک عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه بیست درصد (20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
  الف- قیمت ساختمان را با توجه نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
  ب - قیمت اراضی با توجه نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
  این کمیسیون متشکل پنج عضو است که تهران نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و سایر شهرها مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مزبور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند. موارد تقویم املاک واقع هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش جلسات کمیسیون شرکت میکند. صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد، با معرفی فرماندار یا بخشدارمربوط کمیسیون شرکت میکند. کمیسیون تقویم املاک تهران دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و سایر شهرها دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه آن تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
  ارزش معاملاتی تعیین شده این ماده یک ماه پس تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
  تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل اتمام دوره یک ساله هر شهر یا بخش یا روستا، موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
  ۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
  ۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه معیارهای ذکر شده این ماده تغییرات عمده ارزش املاک وجود آمده باشد.
  ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس یک ماه تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
  تبصره 2 – مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
  تبصره 3 - مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش نرخ تورم رسمی اعلامی طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.
  ماده 65: نقل و انتقال قطعی املاک که اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی طرف شرکتهای تعاونی مسکن اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
  ماده 66 : صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته آنها بوده و همچنین مواردی که ملک وسیله اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور سند کمتر ارزش معاملاتی باشد محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور سند جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
  ماده 67 : فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک سایر موارد تا شش ماه بعد انجام معامله عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
  ماده 68 : املاکی که اجرای ماده (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن دولت تملیک میشود پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
  ماده 69: اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر مدت یک سال تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل میگردد پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می-باشد.
  ماده 70 : هرگونه مال یا وجوهی که طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا حساب وی ودیعه گذاشته میشود مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه فهرست آثار ملی ایران ثبت رسیده یا میرسد صورت انتقال سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و سایر موارد که مالکیت دست اشخاص باقی میماند نسبت پنجاه درصد (50%) مالیات مربوط درآمد موضوع این فصل معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
  ماده 71: زمینهایی که طریق اسناد عادی معامله گردیده است موقع تنظیم سند رسمی نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
  ماده 72 : مواردی که پس پرداخت مالیات طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق معامله انجام نشده را محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده مورد استرداد مالیاتهای مربوط حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
  ماده 73 : حذف شده است.
  ماده 74: مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت ملک را دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد. همچنین مورد درآمد حاصل واگذاری سایر حقوق مربوط این نوع املاک متصرف نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.
  ماده 75 : نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم این که اعیان مستحدثه آن داشته یا نداشته باشند نسبت عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
  تبصره1 – محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
  تبصره2 – حکم این ماده مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود.
  ماده 76 : مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
  ماده 77 : درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
  تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی الحساب نرخ ده درصد (10%) مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
  تبصره 2- شمول مقررات این ماده خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط آن است که بیش سه سال تاریخ صدورگواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
  تبصره 3 – شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین هنگام صدور پایان کار مراتب را منظور تشکیل پرونده مالیاتی اداره امور مالیاتی ذیربط ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.
  تبصره 4 - شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت ازحکم مفاد این ماده مستثنی است.
  تبصره 5 -آیین نامه اجرایی این ماده مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیاتو چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس تصویب این قانون تصویب هیأت وزیران میرسد.
  ماده 78 : مورد واگذاری هر یک حقوق مذکور ماده (52) این قانون طرف مالک عین، غیر مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک نرخهای مذکور ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
  ماده 79: حذف شده است.
  ماده 80 : مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و دسترس آنها قرار میگیرد تنظیم و مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (74) این قانون تا سی روز پس انجام معامله و سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد انضمام مدارک مربوط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
  تبصره 1 – مواردی که معاملات موضوع ماده (52) این قانون موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مؤدی مکلف است قبل انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک مالیاتهای مندرج ماده (187) این قانون را تفکیک اداره مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، منزله انجام تکالیف مقرر متن این ماده میباشد.
  تبصره 2 – مواردی که معاملات موضوع این فصل موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز تاریخ انجام معامله کتباً اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

  فصل دوم : مالیات بردرآمد کشاورزی

  ماده 81 : درآمد حاصل کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار هر قبیل و نخیلات پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398


   
  ماده 82: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
  تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

  ماده 83: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
  تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
  الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثیه ببست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
  ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
  ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
  ماده 84 : میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنوانی مشخص میشود.

  ماده 85 : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.

  ماده 86 : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
  تبصره – پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسور بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حق المشاره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیقی و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعدام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

  ماده 87 : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
  اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگیهای لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

  ماده 88 : درمواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

  ماده 89 : صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

  ماده 90 : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

  ماده 91 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
  ۱- رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی درایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
  ۲- رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
  ۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
  ۴- کارمندان محلی سفارتخانهها وکنسول گریها ونمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
  ۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
  ۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
  ۷- حذف شده است.
  ۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
  ۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
  ۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.
  ۱۱- خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.
  ۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
  ۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
  ۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان
  ۱۵- حذف شده است.
  ۱۶- حذف شده است.
  ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود.
  تبصره – حذف شده است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


   
  بخش 5 - مجامع عمومی

  ماده 72 - مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكیل مجمع عمومی‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

  ماده 73 - مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

  مجمع عمومی مؤسس
  مجمع عمومی عادی
  مجمع عمومی فوق‌العاده
  ماده 74 - وظایف مجمع عمومی مؤسس :

  رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره‌نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ لازم.
  تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.
  انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت.
  تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.
  ‌تبصره - گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی مؤسس در محلی كه در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای‌مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

  ماده 75 - در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین‌دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر این كه لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه كثیرالانتشاری كه در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شركت در آن حاضر باشند. در هر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید‌به اكثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود در صورتی كه در مجمع عمومی یك سوم اكثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشكیل شركت را اعلام‌می‌دارند.
  ‌تبصره - در مجمع عمومی مؤسس كلیه مؤسسین و پذیره‌ نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یك رأی خواهد بود.

  ماده 76 - هرگاه یك یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر كتبی‌كارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس‌بگذارند. در صورتی كه مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه كرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.

  ماده 77 - گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. ‌دارندگان آورده غیر نقد و كسانی كه مزایای خاصی برای خود مطالبه كرده‌اند در موقعی كه تقویم آورده غیر نقدی كه تعهد كرده‌اند یا مزایای آنها موضوع‌ رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد كه موضوع مذاكره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شركت منظور نخواهد شد.

  ماده 78 - مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول كند.

  ماده 79 - هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی كه از یك ماه تجاوز نخواهد كرد‌تشكیل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصی كه آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد‌تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی كه مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شركت باقی بمانند. در‌صورتی كه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌كنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر‌ پذیره‌ نویسان می‌توانند به جای آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه كنند.

  ماده 80 - در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشكیل‌می‌گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌ دستور جلسه دوم قید گردد.

   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398

   
  ماده 63 - در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.

  ماده 64 - شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. ‌تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. ‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت شرایط و به ترتیبی كه در ورقه قید شده است آن را با سهم شركت تعویض كند.

  ماده 65 - از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر كند یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم‌منافع تغییراتی بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیان‌های وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز كه‌دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند می‌گردد و چنین تلقی می‌شود كه این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

  ماده 66 - از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و‌به طور كلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعویض می‌كنند به نسبت سهامی كه در نتیجه معاوضه مالك می‌شوند حفظ شود.‌به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعویض می‌كنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرایط حقوق مالی مذكور را استیفا نمایند.

  ماده 67 - سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذكور می‌باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه با‌سهم احراز گردد.

  ماده 68 - سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام كه این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.

  ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبدیل به سهام شركت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌می‌دهد شرایط و مهلتی را كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه‌را به هیأت مدیره خواهد داد.

  ماده 70 - در مورد ماده 69 هیأت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت‌ها‌سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده‌اند سهم خواهد داد.

  ماده 71 - در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصمیم‌نماید و هم چنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398

   
  اشخاص حقوقی که به منظور بر طرف نمودن نیازهای مشترک و بهبود شرایط اقتصادی و یا اجتماعی افراد جامعه و با همکاری متقابل شکل میگیرد را شرکتهای تعاونی گویند. این نوع شرکتها دارای حداقل 7 نفر عضو بوده که شرایط عضویت می تواند در اساسنامه پیش بینی شده و طبق آن عمل نمود.

  انحلال شرکت از مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. شرکتهای تعاونی به دلایل مختلفی ممکن است منحل شوند که از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

  چنانچه سرمایه تعاونی به حدی کاهش یابد که ادامه و انجام امور مربوطه مقدور نباشد.
  پایان آنچه هدف از تاسیس تعاونی بوده است.
  در صورتیکه مجمع عمومی فق العاده رای به انحلال تعاونی دهد.
  در مواردی که عملیات تعاونی مطابق با قوانین و مقررات قانونی نبوده و یا اینکه مهلتی که وزارت تعاون برای آنها مشخص می نماید به اتمام رسیده باشد.
  چنانچه شرکت تعاونی فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون می تواند اقدام به انحلال شرکت نموده و هیات تصفیه ای را از بین اعضا و یا افراد دارای صلاحیت انتخاب نماید. هم چنین اگر تعاونی رای به انحلال خود داده باشد ولی هیئت تصفیه ای را تعیین نکرده باشد و یا اینکه مدیران تصفیه ای که از طرف تعاونی انتخاب شده اند به وظایف خود عمل ننمایند، وزارت تعاون می تواند در خصوص تعیین هیئت تصفیه اقدام نماید.

  اقداماتی که در طول تصفیه توسط مدیر یا مدیران تصفیه بایستی انجام شود به قرار زیر می باشد:

  رسیدگی به بدهی های تعاونی و اقدام جهت پرداخت آنها
  پرداخت سهام و سود سهام اعضا در صورتیکه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.
  انتقال باقی مانده مبلغ به حساب ذخیره تعاونی غیرقابل تقسیم به جهت اقدامات مربوطه طبق قانون
  همانطور که اشخاص حقوقی در طول فعالیت توسط مدیران خود اداره می شوند، در زمان انحلال و تصفیه هم بایستی شخص یا اشخاصی مدیریت شرکت را بر عهده داشته باشند که به این فرد یا افراد مدیر یا مدیران تصفیه می گویند.

  انجام امور تصفیه شرکتهای تعاونی به طور پیش فرض توسط آخرین مدیران شرکت انجام خواهد شد مگر اینکه اساسنامه شرکت و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری را در نظر بگیرد.

   از اموری که پس از انحلال و آغاز تصفیه تعاونی بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه خواهد بود می توان موارد زیر را نام برد:

  به سرانجام رساندن اموری که توسط شرکت در حال انجام بوده و ناتمام مانده است.
  اقدام برای اجرای تعهداتی که ممکن است تعاونی در مقابل دیگر اشخاص داشته باشد و همچنین درخواست و مطالبه تعهداتی که دیگران در مقابل تعاونی دارند.
  پیگیری و وصول آنچه به عنوان مطالبات تعاونی باقی مانده است و پاسخگوئی به دعاوی مطرح شده علیه تعاونی
  بررسی و تعیین سود و زیان تعاونی که اصطلاحاً تنظیم بیلان نامیده می شود.
  تقسیم آن قسمت از دارائی تعاونی که مورد احتیاج نباشد؛ مدیران تصفیه حق تقسیم دارائی شرکت که برای رفع قروض شرکت مورد نیاز باشد را ندارد.
   شما عزیزان به منظور اطلاع از چگونگی تنظیم صورتجلسات انتخاب هیئت تصفیه در شرکت تعاونی می توانید با مشاوران موسسه  تماس گرفته و از دانش و تجربه مشاوران موسسه  بهره مند شوید.
   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
   
  بنابر قوانین اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری هر یک از اشخاص حقوقی که پس از تاسیس ، تصمیم به هرگونه تغییر داشته باشند لازم است طی صورتجلساتی متناسب با نوع تصمیم ، تنظیم شده و همراه با مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد تا پس از بررسی های کارشناسی نهایتاً منجر به صدور آگهی ثبتی گردد.

  لذا تنظیم صورتجلسات با توجه به تصمیمی که توسط صاحبان شرکت گرفته می شود امری تخصصی و حساس می باشد و از آنجائیکه پس از تنظیم صورتجلسات بایستی اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکتها بارگذاری گردد اهمیت این امر چند برابر گشته و عدم دقت و دانش کافی در این زمینه می تواند موجب خسارات مالی و اتلاف زمان گردد.

  از مدارکی که جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره می توان به آنها اشاره کرد:

  اطلاعات کامل ثبتی شخصیت حقوقی اعم از تاسیس و آخرین وضعیت شخصیت حقوقی
  مشخصات شناسنامه ای افراد حاضر در شخصیت حقوقی
  برابر با اصل مدارک شناسنامه ای افراد جدیدالورود
  و سایر مدارکی که بسته به نوع صورتجلسه، بایستی همراه با مدارک فوق تهیه و ارائه گردد مانند حکم نمایندگی، کد فراگیر ملی برای اتباع خارجی، برگه مفاصا حساب در خصوصی نقل و انتقال سهام و ... .

  پس از تنظیم صورتجلسات مربوطه که با توجه به مدارک ارائه شده انجام خواهد پذیرفت، امضای تمام افراد حاضر در شرکت ذیل صفحات صورتجلسه ضروری می باشد که پس از مهر و امضای صورتجلسات، اطلاعات وارد سامانه اداره ثبت گشته و از طریق پست به آن اداره ارسال میگردد.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398


  انجام برخی از کسب وکارها بدون داشتن شخصیت حقوقی عملا غیر ممکن است. در واقع ابتدا باید شما بصورت قانونی و بر اساس دستورالعمل های مرتبط با این موضوع شرکت خود راثبت کنید و بعدا به فعالیت در ان موضوع مبادرت نمایید در غیر اینصورت فعالیت شما تخلف محسوب خواهد شد و تبعات زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت.

  آژانس های هواپیمایی و مسافرتی از این دست شرکت ها هستند. برای ثبت آژانس مسافرتی سازمان میراث فرهنگی و برای ثبت آژانس هواپیمایی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران باید مجوز لازم را صادر نمایند و پس از آن باید شرکت ثبت شود تا امکان فعالیت در موضوع مورد نظر وجود داشته باشد.

  در این راستا آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی  دو نوع شرکت گردشگری و خدمات مسافرتی را به رسمیت می شناسد که با تفاوت هایی از یکدیگر مجزا می شوند.

  برخی از شرکت ها و موسسات مسافرتی تنها به ارئه خدمات مسافرت هوایی و تنطیم برنامه های مسافرت به داخل و خارج از کشور با هواپیما بصورت مستقیم و غیر مستقیم می پردازند و تنها خدماتی که ارائه می کنند تهیه مکان و یا جایی برای اقامت است. این دسته از شرکت های مسافرتی را شرکت های بند الف می دانند که زیر نظر سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و به همین دلیل باید مجوزمورد نیاز خود را  هم از سازمان هواپیمایی دریافت کنند.

  اما دسته دوم بیشترین تمرکز خود را بر ارائه خدمات گردشگری داخلی و خارجی و برنامه ریزی های لازم برای مسافرت های داخل ایران و بین المللی با  تامین وسیله سفر بصورت زمینی و هوایی و یا دریایی و سایر خدمات متناسب برای گردشگر مانند رزرو بلیط مناطق گردشگری، رزرو هتل و مسافرخانه، ارائه غذا و ... معطوف داشته اند که این نوع شرکت ها و یا آژانس ها را آژانس های گردشگری از نوع بند ب می نامند که باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت نموده و مجوز فعالیت خود را هم از این سازمان دریافت نمایند.

  این آژانس ها می توانند با ارائه مدارک و شرایط لازم هر دو مجوز را از سازمان های مرتبط دریافت و فعالیت خود را بر هر دو موضوع متمرکز نمایند.

  ثبت آژانس هواپیمایی

  در قانون تجارت و یا سازمان هواپیمایی ایران  شرط تحصیلی خاصی برای متقاضیان ثبت آژانس هواپیمایی دیده نشده است هر چند فارغ التحصیلان رشته های گردشگری , زبان انگلیسی و روابط بین الملل و رشته های دیگر مرتبط بیشتر به سمت ثبت این آژانس ها می روند.

  انچه مسلم است الزام به دریافت مجوز و تایید سازمان هواپیمایی است و حتی مدیر عامل منتخب آژانس را باید سازمان هواپیمایی تایید کند.

  برای ثبت آژانس هواپیمایی انواع قالب شرکت ها می تواند ثبت شود ولی مرسوم ترین و بهترین قالب برای این نوع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

  برای ثبت آژانس هواپیمایی در قالب شرکت با مسئولیت محدود دو نفر شریک حداقل نیاز است که یک نفر از انها  باید دارای سابقه فعالیت مفید یعنی حداقل سه سال در این زمینه باشد. ضمنا نباید هیچ یک از این شرکا دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

  مراحل ثبت آژانس هواپیمایی شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب زیر می باشد:

  تهیه پیش نویس اساسنامه مورد تایید همه شرکا و ارسال ان به سازمان هواپیمایی کشور برای بررسی و صدور مجوز لازم. این مجوز بر اساس اساسنامه ارسال شده صادر می شود بنابراین نباید هیچ تغییری در مفاد ان دیگر داده شود و در صورت ضرورت باید این تغییرات به استحضار سازمان هواپیمایی برسد. در کل هر نوع تغییری در اساسنامه و بعدا در مدیریت و شرایط قانونی شرکت باید با نظر سازمان هواپیمایی کشور باشد.
  قدم بعدی تعیین شریک است . دو نفر حداقل نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت می باشد. این تعداد حداکثری ندارد و می توان با هر تعداد شرکت را ثبت کرد.
  تادیه میزان سرمایه لازم برای شرکت قدم بعدی ثبت آژانس هواپیمایی است. هر چند شرکت با مسئولیت محدود تنها با تعهد مدیر عامل برای تادیه مبلغ تعیین شده می تواند به ثبت برسد اما در هر صورت در اساسنامه آژانس باید میزان اعلام و تعهد شده شرکا مشخص شود. هر یک از این شرکا به اندازه سرمایه ای که در شرکت می اورند در شرکت مسئولیت و سهم و امتیاز خواهند داشت. یعنی به همان میزان از سود و زیان آژانس بهره می برند.
  مرحله بعدی تعیین نام برای آژانس هواپیمایی است. در ابتدا و یا انتهای نام آژانس باید قالب شرکت اورده شود یعنی عبارت با مسئولیت محدود باید دیده شود. بعد به دلیل نوع فعالیت این نوع شرکت ها ذکر عبارت آژانس هواپیمایی نیز در دنباله و یا ابتدای نام شرکت مرسوم است. اما نهایتا باید نامی سه سیلابه با معنا و مفهوم فارسی متناسب با قوانین نام گذاری کشور باید برای آژانس انتخاب شود. این نام باید مورد تایید همه شرکا باشد. در ابتدا پنج نام باید انتخاب شود که اگر یکی از این نام ها انتخاب شد که هیچ در غیر اینصورت باید دوباره چند نام اعلام شود.
  سپس مدارک شرکت باید نهایی شود. اساسنامه ابتدایی با تایید همه شرکا به همراه اظهارنامه و تقاضانامه و ... قبل از ارسال درخواست برای ثبت شرکت باید اماده شده باشد.
  مدارک اماده شده به همراه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که در ان مدیران و اعضاء هیئت مدیره و نفرات دارای امضا مجاز انتخاب شده اند به همراه صورتجلسه هیئت مدیره که در ان سمت ها و شروح وظایف تعیین شده باید در هنگام ثبت نام شرکت در سایت آپلود شود.
  با تکمیل ثبت نام در سایت شماره پیگیری و شناسه ملی شرکت را یادداشت کنید.
  این درخواست با مجوز سازمان هواپیمایی مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مشکلی نباشد تایید می شود.
  حال باید مدارک و مستندات حضورا به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. مدارک در پرونده قرار داده خواهد شد و پیش نویس اگهی روزنامه رسمی تهیه خواهد شد. هزینه ها را شما پرداخت خواهید کرد. متن شرکت و خلاصه ان اگهی خواهد شد. خلاصه شرکت هم در روزنامه رسمی و هم در یک روزنامه کثیرالانتشار باید اگهی شود.
  حال پرونده دارایی را تشکیل دهید, دفاتر مالیاتی را دریافت کنید و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید و آژانس هواپیمایی خود را رسما راه اندازی کنید.
  به یاد داشته باشید بدون انجام این مراحل شما شرایط لازم را برای انجام این فعالیت ندارید و در صورت مشخص شدن محکوم به اعمال کاری غیر قانونی هستید. در ضمن اگر در کنار فعالیت آژانس هواپیمایی خود می خواهید فعالیت های آژانس مسافربری و یا گردشگری را هم انجام دهید باید مجوز های لازم را از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دریافت نمایید و در اساسنامه این موضوع را قید کنید.

  همچنین هر گونه تغییرات مانند انتخاب مدیر جدید باید با نظر سازمان هواپیمایی باشد چراکه این سازمان به عنوان متولی نظارت بر آژانس های هواپیمایی است.

   

  انجام هر گونه فعالیت گردشگری و هواپیمایی بدون اطلاع و مجوز های لازم از سازمان های گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خلاف مقررات محسوب می شود و ممکن است تبعات بدی برای شما داشته باشد این در حالی است که ثبت و راه اندازی یک آژانس هواپیمایی با مشاوره و تخصص کارشناسان و متخصصین مجرب و کار دان موسسه حقوقی  به راحتی و با کم ترین هزینه ممکن است.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو