ثبت علامت تجاری گروهی

مفهوم علامت تجاری گروهی

علامت تجاری گروهی ، به هر نشان قابل نمایشی اطلاق می شود که توسط اعضای یک گروه تجاری یا حرفه ای ، جهت تمایز کالا و خدمات اعضای آن گروه از کالا یا خدمات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ، نوع خاصی از علامت تجاری می باشد که گروه ویژه ایی را به تولید آن کالا یا خدمات مورد نظر ، معرفی می نماید.

ثبت علامت تجاری گروهی

قوانین ثبت علامت تجاری گروهی مطابق موارد زیر می باشد:

    علامت توسط یک گروه مورد درخواست قرار می گیرد.
    علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است دربرگیرنده ی مواردی باشد که نشان دهنده ی مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مرتبط باشد.
    خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
    علامت نباید گمراه کننده باشد.
    قوانین مربوط به چگونگی استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری ثبت شود. مانند شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و …

“گروه متخصص کریم خان ” مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه