مذهبی

نیازمندی های ایران| تولیدی و عمده فروشی کفش و کتونی زنانه و مردانه در تهران و اسلامشهر

امیدبخشی به سالکان راه خدا

۱۸۶ بازديد

خدا در آیات بسیاری به سالکان الی الله امیدواری می دهد تا در مسیر کمالی خویش استقامت ورزند و به مقصد و مقصود برسند. از جمله این آیات امیدبخش می توان به این آیه اشاره کرد: وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنینَ؛ و کسانی که در ما مجاهدت کردند هر آینه ما به تحقیق راه های خودمان را به او نشان می دهیم و به راستی که خدا همراه نیکوکاران است.(عنکبوت، آیه 69)

شکی نیست که انسان در راه رسیدن به مقصودی در مقصد نیازمند شناخت راه از سویی و هم چنین یاری و همراهی در مسیر از سویی دیگر است؛ زیرا ممکن است که انسان مسیر دست یابی به مقصود را نشناسد و بیراهه رود؛ یا آن که در مسیر باشد ولی به سبب علل درونی و بیرونی از ادامه حرکت بماند و این گونه به مقصد نرسد.

خدا در این آیه می فرماید که اولا خدا نه تنها راه رسیدن به هدف و مقصود در مقصد را نشان می دهد و راهنمایی می کند؛ بلکه راه های متعدد برای وی باز می گشاید تا در مرتبه ای راه مناسبی را در پیش گیرد که آسان ترین و سالم ترین راه رسیدن است؛ ثانیا خدا با همراهی با این بنده او را یاری می رساند و به عنوان معیت قیومیت او را استوار و سرپا نگه می دارد و استقامت می بخشد تا به هدف و مقصود برسد. بنابراین، خدا به هر سالک الی الله این امیدواری را می بخشد که راهنما و همراه اوست و این همراهی به گونه ای است که سالک خسته نشود و نترسد و هرگاه لازم بود نیرو و توانی به حکم معیت قیومی می بخشد تا استوار تا مقصود برود و همه کمالات را اظهار نماید و مظهر اسم اعظم الهی شود.

امیدبخشی به سالکان راه خدا

نرو ای ماه خدا...

۱۶۹ بازديد


+ جهانم با تو زیباتر ز جنت است یا ضامن آهو....

+ آخر ماه صیام است و دو صد افسوس است دل من زائر اهل توس است (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ ای وای ندای فُزت رَب می آید از جانب کوفه پر ز تب می آید زینب شده بی پدر ولی در دنیا هستی شده بی پدر پس از این شبها (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ غربت این نیست که تو صحن و سرایت خاکیست... یا که در شامِ غریبان تو ایوان خالیست... غربت اینجاست که در جشن ولادت هم تو... جای شمع و طرب هلهله اینجا خالیست... (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ دعایم میکنی شاید خدا با من دلش را صاف کرد... من چه گویم بهتر است اینگونه گویم که خداوندم دلم را پاک کرد... این دعا در وقت افطار و سحر با قلب مجنونم چه کرد؟ من پریشان حالی را داده ام حال خوشم را در قنوت ربیا جا داده ام... (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ آب دیدم تشنه لب گفتم حسین (س)، روزه دار لب ترک خورده دلم رفت از برای عباس حسین (س)،شاید به جهان لبهای هزاران رنگ زیبا تر بُوَد، من دلم را با شهید کربلا دادم به لب های پُر از بغضِ عطش... (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ پشت من خالی شد و دنیا به کامم زهر ریخت... رفتنت داغی به جانم همچو جام شوکران در قهر ریخت... ای حبیبم ای طبیبم ای همنفس بانوی ناز.... بعد تو با درد جانم با که گویم من به راز؟... (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ دلتنگ شدی وقت سحر بهر خدایت؟ یا لحظه ی افطار رسیدن به مرادت؟ دلتنگ شدی پای دعا بهرِ امامت؟ از صوتِ دل انگیز شدی غرق مرادت؟ مهدی (عج) نرسیدست خدا تو عنایت تا یار نیاید رمضان نیست به کامت! (پریشانی های ذهنِ خسته)

+ آقا دلم تنگ است بیا... دلتنگ دیدارم بیا... این روز ها گرم است ولی.... من سردِ سردم تو بیا... خورشید و مهتابم کجاست؟ آن یار دیرینم کجاست؟ من که دلم پرپر شد و... محبوبِ جان من بیا...

+ آنقدر خدا را به عزیزش بده سوگند... تا دل برساند به سر منزلِ یارش... آنقدر بگو جان علی (ع) جان یتیمی... آنقدر بگو جان بدهم بر سر راهش... آنقدر بگو مهدی (عج) دل را برساند... تا یار به منزل رسد و نور شود در دل تارش... (پریشانی های ذهنِ خسته)
نرو ای ماه خدا...

«(شـادیِ دل)»

۱۶۴ بازديد

نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید( 1223 )


آدرس این وبلاگ در سروش :
https://sapp.ir/913607


سوره 27 : نمــل( مکّیـ 93 آیه داردـ جزءنوزدهمـصفحه 377 )


 


( قسمت دوازدهــم )


 


«(شـادیِ دل)»
 


( جزءبیستمصفحه 382 آیه 59 )‌


بسم الله الرحمن الرحیم


قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ


 


ترجمه لفظی آیه شریفه :


بگو سپاس براى خداست و درود بر آن بندگانش که [آنان را] برگزیده است


آیا خدا بهتر ست‏ یا آنچه [با او] شریک مى‏ گردانند


 


نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :


 


بدان کهمقاماتدر راهدیــــــــندو قسماست :


قسمیمقدماتاست که به خودی خودمقصودنیست ،


بلکه همه ،وسایلبرای کار دیگرند ؛


مانند : توبه ، صبر ، خوف ، زهد ، فقر و محاسبه .


قسمی دیگرمقاصد و نهایاتاست ؛


که به خودی خودمقصودند؛


مانند : محبت ، شوق ، رضا ، توحید و توکل .


که همه ی آنهامقصودِ بذاتهستند ،


نه آنکهوسیله یچیز دیگر باشند .


وحمد و شکر و ثنایخداوند، همه از اینقسمند،


که به خودی خود ،مقصودند،


و چنین قسم ، تاقیامتو دربهشتبمانَد ،


و هرگزمنقطــــــــــعنگردد .
 


و از این جهت در وصفبهشتیانفرمود :


آخرینخواندنِآنهاحمد خداونداست ،


و یا این که گویند :


حمــــــــد خــــــــــدایرا کهانــــــــــــدوهاز ما برد ؛


و یا گویند:


جمـــــــد خـــــــــــدایرا کهوعـــــــــده یاوراستآمده است !


گویند :فردا در آنعرصه ی عظمیوانجمن کبری؛


کهایوان کبریابرکشند ؛ وبساط عظمتبگسترانند ،


منادی ندا کند :


سپـــــاس گوینـــــدگانِخـــــــــدابرخیــــزند،


در آن حالتنها کسانی کهپیوسته و در همه حال و در همه وقت ،خـــــدایراحمد و شکر و ثناگفته ،


وسپاس داریِاو را کرده ، وحقِّ نعمتِاو را بهشکرگزاریبه حای آورده ،از جــــای برخیـــــزند ! 


حمد و شکربنده ، وقتیدرستآید ؛


که در ویسه چیــــزباشد :


اول ، علــــم


دوم ؛ حــــــال


سوم ؛ عمــــل


چه ؛ که ازعلــــم،حـــــالزایَد ،


و ازحــــــال،عمــــــــــل خیــــــزد !


در حقیقت ،علــــــم،شناختخداونــــــداست ،


وحـــــــال،شــــادیِ دلبه آننعمتاست ،


وعمـــل، به کار داشتننعمتدرآن چهرضای خداونددر آن است . 


پس بدان که ؛


 


دلراحـــــال هااست ومقــــــــام ها،


 


اول ؛مکاشفــــه،


 


دوم؛مشاهـــده،


 


سوم ؛معــاینـــه،


 


چهارم ؛مواصلــه،


 


پنجم ؛مهــالـکــه!


 نتیجه تصویری برای الا یا ایها الساقی ادر کاسا


 


کــــــــــه ؛


 


مواصله،استیلاینزدیکی و قرببردلاست ،


ومهـالکـهپس از همه ،استهلاک در قُــــرباست !


پس تا درمکاشفهومشاهدهاست ؛


جبرئیـــــــــــلدر میان نگنجد ،


لیکن چون بهمعاینهومواصلهرسید ؛


جبرئیــــــــلودیگـــــــریدر نگنجـــــد!


که گفتـــــــــه اند :


 


جبرئیلآن جا اگر زحمت کندخونشبریز


 


خون بهای جبرئیلاز گنج رحمت باز ده !


 


  


السلام علیک یا مولای یا اباصالح المهدی


 


آیا این جمعــــــه می آییــــد آقـــا ؟


 


شاید ما همچنـــــان سرگــــــرم دنیـــا


 


و مشکلات زنـــــدگی خویشیــم


 


ولی هر روزه برای تعجیل درظهـــــــــور مبارکتــــــان


 


دعــــای فــــــرج بر لب داریـــــــم


 نتیجه تصویری برای اللهم عجل لولیک
تصویر مرتبط

«(شـادیِ دل)»